Opora G + N Rimavská Sobota
Opora G+N Rim. Sobota

Novinky a oznamy

Celoživotné vzdelávanie

 

Celoživotné vzdelávanie pomáha k získavaniu nových poznatkov, okrem toho je dôležité pre sebapoznanie a sebarozvoj, prispieva k získaniu sebavedomia a k ľahšiemu zdolávaniu prekážok a taktiež učí človeka lepšie pracovať aj mimo svoju komfortnú zónu.

Aj vzdelávanie je jednou z priorít Matúša. Vďaka finančnému príspevku od Nadácie SPP mohol zúčastniť akreditovaného odborného školenia „Lektor“, ktorý minulý týždeň úspešne absolvoval! Počas vzdelávania popracoval na svojom sebarozvoji, vystúpil zo svojej komfortnej zóny, obohatil sa o nové poznatky a získal cenné kontakty.

 

Nadácia SPP, ĎAKUJEME!

 

Nadacia SPP

Skleník SPP

Hovorí sa, že pobyt v záhrade zvyšuje šancu na dobré zdravie až o 10%. Záhradkárčenie podporuje fyzickú aktivitu, navodzuje emočnú pohodu, pôsobí relaxačne a tým sa stáva pre fyzické či duševné zdravie človeka veľmi cenným.

Niečo málo o tom vie aj Otto, ktorý na záhradu v rodnom dome doteraz s láskou spomína. Tento rok sa Ottovi v spolupráci s personálom Domu duševného zdravia – špecializované zariadenie podarilo získať finančné prostriedky z grantového programu SPP, ktoré poslúžili na nákup záhradného skleníka. Prácou v skleníku môže Otto relaxovať, vychutnávať si prírodu či spomínať na detstvo. Chutné plodiny vypestované vo vlastnom skleníku ocení nielen on, ale aj ostatní prijímatelia sociálnych služieb.
Sklenik SPP

Germicídny žiarič

Veľká vďaka Iniciatíve Kto pomôže Slovensku, nadácii Pontis a spoločnosti Strabag!

Snažíme sa vytvoriť prostredie, ktoré by mohli prijímatelia navštevovať bez strachu o svoje zdravie. Vďaka Vášmu daru sme zase o krok bližšie k skvalitneniu tohto cieľa. Ďakujeme za Vašu empatiu, ochotu pomáhať a hlavne za to, že myslíte aj na zraniteľnejších.

 Germicidny ziaric

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

Rok 2020 bol náročným nie len pre zdravotne znevýhodnených či starších ľudí. Tento rok sme si všetci vyskúšali čo je to ostať izolovaný, odtrhnutý od rodiny, ostať osamelý. Máme za sebou poučné, neľahké obdobie, ktoré však ešte nekončí. Napriek tomu, že mnohí z vás možno tento rok stratili zamestnanie, museli ste načať železnú rezervu, možno sa vás bieda dotkla oveľa viac ako len zimomriavkami po celom tele, napriek všetkým nepríjemnostiam či problémov sa ukázalo, že aj v ťažkom období dokážeme myslieť na ostatných a aj keď možno nedokážeme pomôcť, vieme aspoň potešiť a namaľovať zopár úsmevov na tváre ľudí, ktorí možno celý tento rok nevideli svojich blízkych, necítili teplo objatia, nemali dôvod na úsmev.

V mene všetkých našich prijímateľov sa chceme poďakovať organizátorom zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ v zastúpení Daniely Köbölovej ako  sprostredkovateľky týchto darčekových krabíc a celému odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Rimavskej Sobote. A hlavne všetkým vám, ktorí ste aj v týchto zložitých časoch mysleli na druhých a svojimi darčekmi tak vyčarili pár úprimných úsmevov.

Darceky

Prijímatelia sociálnych služieb v Dome duševného zdravia – špecializovanom zariadení získali dotáciu predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja na skvalitnenie a zatraktívnenie voľnočasových aktivít. Odovzdanie stolnotenisového stola do užívania prijímateľov prebehlo 21.10.2020.

Problematika voľného času u ľudí v zariadeniach sociálnych služieb patrí k dôležitým otázkam. Voľný čas znamená priestor nie len na oddych, ale aj na regeneráciu fyzických a psychických síl, rekreáciu, zábavu či sebarealizáciu, práve preto sa Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N rozhodlo požiadať o dotáciu na vonkajší stolnotenisový stôl a s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja mohlo realizovať tento projekt, čím prispeje k zvýšenej pohybovej aktivite prijímateľov sociálnych služieb, k rozvíjaniu ich jemnej motoriky, logického uvažovania, trénovaniu trpezlivosti a teda prispeje k zmysluplnému využívaniu voľného času, čoho pridanou hodnotou je aktívna prevencia pred možnými relapsami ochorení u prijímateľov sociálnych služieb. Vzhľadom na súčasné opatrenia, ktoré vznikli v súvislosti s ochorením COVID – 19 bude tento projekt prínosom aj pre zvýšenie pobytu na čerstvom vzduchu, zlepšenie imunity a spestrenie aktivít v rámci exteriéru Domu duševného zdravia – špecializovaného zariadenia.

„Ťažko pomáhať bezmocným za nepomoci mocných.“ ĎAKUJEME.

 

Koláž k článku

Logo BBSK

Vážení príbuzní a verejnosť,


v reakcií na narastajúce čísla pozitívnych prípadov ochorenia COVID – 19 na Slovensku platí od 1.10.2020 ZÁKAZ NÁVŠTEV v Dome duševného zdravia – špecializovanom zariadení  - platnosť do odvolania.

Garant sociálnych služieb môže udeliť výnimku zákazu návštev v prípade, ak sa príbuzný preukáže negatívnym PCR testom na COVID – 19, nie starším ako 48hod.

Za pochopenie a rešpektovanie prijatých opatrení ďakujeme.

OPATRENIA NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID-19 A INÝCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ

Vážení príbuzní a verejnosť,

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 6.3.2020 z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, chrípkové a chrípke podobné ochorenia a šíriaci sa koronavírus COVID-19 z dôvodu zabezpečenia hygienicko-epidemiologického režimu platí

do odvolania

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Touto cestou chránime Vás aj Vašich blízkych pred rozširovaním respiračných ochorení. Za pochopenie a rešpektovanie prijatých opatrení ďakujeme.

Svojich príbuzných môžete kontaktovať telefonicky na tel. čísle: +421 910 996 151, alebo formou internetu: e-mail, skype, atď.

Žiadame Vás, aby ste rešpektovali preventívne opatrenia prijaté z dôvodu šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID-19.

 

Na základe záväzného postupu pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vydalo MZ SR a MPSVR SR v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID-19, Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie spracoval krízový plán, ktorého obsahom je plán preventívnych opatrení, plán opatrení v prípade karantény. V prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená.

 PLAGAT 1PLAGAT 2PLAGAT 3

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     Na základe výzvy pod názvom „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, do ktorej sa mohol zapojiť každý, kto chcel spríjemniť vianočné sviatky dôchodcom a ľuďom, ktorým sa poskytuje sociálna služba, sa aj naši prijímatelia sociálnych služieb potešili       z darčekov, ktoré boli prichystané v pekne zabalených krabiciach od topánok. Našli v nich drogériu, sladkosť, kávičku, čaj, koláčiky, voňavé sviečky a množstvo iných drobností. Úsmev na tvári im vyčarili najmä farebné ponožky a rukavice, niektoré dokonca aj ručne upletené.

     Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie sa v mene svojich prijímateľov sociálnych služieb chce poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí im odovzdali tieto darčeky prostredníctvom odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Rimavskej Sobote. Taktiež sa chceme poďakovať zamestnancom odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Rimavskej Sobote, ktorí si pri rozdeľovaní darčekov spomenuli aj na naše zariadenie sociálnych služieb.

ĎAKUJEME ☺

 Vianočné darčeky

Autor článku: Janská

Francúzsky deň v Dome duševného zdravia

Dňa 14.02.2019 zamestnanci Občianskeho združenia Fundament, ktoré sídli v Rimavskej Sobote pripravili pre našich prijímateľov sociálnych služieb „Francúzsky deň“. Francúzi Mathilde a Romain, ktorí pracujú v občianskom združení ako dobrovoľníci predstavili svoj jazyk, kultúru, tradície a zvyky. Prostredníctvom prezentácie sme sa preniesli do Francúzska.

Matilde a Romain nás naučili základné frázy v ich rodnom jazyku. Dozvedeli sme sa, že Francúzsko je najnavštevovanejšia a najobľúbenejšia turistická destinácia na svete s cca 80-miliónmi cudzincami ročne. Je to krajina so špecifickou kulinárskou tradíciou a zaužívanou kultúrou stolovania a stravovania.

Mathilde nám opísala tradičné jedlá a zvyky v jarnom, letnom a zimnom období. Jedlo pozostáva z viacerých chodov, ktorých súčasťou je vždy víno, po jedle je zvykom podávať syr a neskôr ešte šampanské. Typické sú pre nich francúzske toasty, hranolčeky, croisannty a palacinky. Vianoce oslavujú v kruhu rodiny dvakrát, 24-tého spoločnou večerou a 25-teho spoločným obedom. Tradične jedia plnenú morku, ale aj kapúna, ryby a ustrice. Povinným dezertom je la Bûche de Noël (Vianočné poleno), zmrzlinový koláč v tvare polena, ktorý sa jedáva len na Vianoce. Ako dezert sa tiež môžu jesť rôzne koláče, malé macaronky, ovocie, hlavne mandarínky, čokoládové bonbóny.

Romain nám predstavil pamätihodnosti Francúzska, medzi ktoré patrí Eiffelova veža, tretie najväčšie   múzeum   na   svete   Louvre,   katedrálu   Notre-Dame,   zámok   Versailles,   najširšiu a najprestížnejšiu  ulicu  v Paríži  Avenue  des  Champs-Élysées.  Romain  pochádza  z Normandie a s hrdosťou nám predstavil opátstvo Le Mont-Saint-Michel. Je to žulový, 80 metrov vysoký, prílivový ostrov v severozápadnom Francúzsku v rovnomennom zálive na pobreží Normandie.

My sme si pre našich hostí pripravili francúzske a slovenské pohostenie. Pochutnali sme si na čokoládových bonbónoch a syre s bielym hroznom. Mathilde a Romainovi chutil   jablkový koláč a kysnuté kôprové pagáčiky.

Týmto sa chceme našim hosťom poďakovať za príjemne strávené poobedie, naučili sme sa veľa nového o Francúzsku a tešíme sa na ďalšiu spoločnú aktivitu.

Francuzsky den

Mgr. Michaela Janská, Autor článku