Opora G + N Rimavská Sobota

Kontakty:

Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie

Kraskova č. 3
979 01 Rimavská Sobota

PhDr. Elena Martinovičová – garant sociálnych služieb DDZ

Tel.: 047/5634093
         047/5634070
Mobil: 0908 551 585
E-mail: opora@oporagn.sk

Sociálne pracovníčky DDZ-ŠZ :

Mgr. Erika Rimavcová
Tel.: 047/5634070
E-mail: socky@oporagn.sk

Mgr. Michaela Janská
Tel.: 047/5634093
E-mail: socky@oporagn.sk