Opora G + N Rimavská Sobota
Opora G+N Rim. Sobota - Zariadenie podporovaného bývania

Zariadenie  podporovaného bývania    

OPORA G+N ako neštátny subjekt poskytuje v Zariadení podporovaného bývania

 • Dohľad -  usmerňovanie klienta pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia  a základných sociálnych aktivít.)
 • Ubytovanie   poskytujeme na dvoch podlažiach osobitne v mužskej a ženskej časti, a to v jedno a dvojlôžkových izbách.

Prízemie – mužská časť:

 • 5 izieb pre podporované bývanie (3 jednoposteľové, 2 dvojposteľové)
 • spoločenská miestnosť
 • sociálne zariadenia
 • kúpeľňa
 • kuchyňa
 • kancelária

Poschodie – ženská časť:

 • 5 izieb pre podporované bývanie (3 jednoposteľové, 2 dvojposteľové)
 • spoločenská miestnosť
 • sociálne zariadenia
 • kúpeľňa
 • kancelária

V zariadení podporovaného bývania poskytujeme:

 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • podmienky na prípravu stravy (klienti majú možnosť samostatnej prípravy stravy, v prípade potreby pod odborným dohľadom),
 • výkon sociálnej rehabilitácie - v rámci sociálnej rehabilitácie uskutočňujeme rozvoj sociálnych kompetencií, t.j. obnova sociálnych a pracovných zručností, získanie schopností stratených, či oslabených ochorením,
 • výkon sociálnej prevencie.

Ciele služby:

 • viesť k samostatnosti,
 • viesť k zodpovednosti,
 • učiť sa fungovaniu v bežnom živote,
 • upevniť preberanie zodpovednosti za svoj zdravotný stav.

Podmienky prijatia do Zariadenia podporovaného bývania:

 • vek minimálne 18 rokov,
 • duševné ochorenie,
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu príslušného VÚC.

Cenník služieb:

Ubytovanie:                                                                                                     

Ženská časť- od 54 € do 91 € v závislosti od rozlohy izby,
Mužská časť- od 63, 90 € do 112, 12 € v závislosti od rozlohy izby.
Dohľad:

 • II. Stupeň   -  2 hodiny – 7 €
 • III. Stupeň – 4 hodiny – 10 €
 • IV. Stupeň – 6 hodín – 13 €

Zmluva s klientom sa uzatvára na dobu neurčitú.